top of page

Núgildandi lög hjá Framför

Lög Framfarar - félag karlmanna með krabbamein í blöðruhálskirtli og aðstandenda

1.gr. Nafn félagsins og lögheimili
Félagið heitir Framför - félag karlmanna sem greinst hafa með blöðruhálskirtilskrabbamein og aðstandenda. Heimili þess og varnarþings er í Reykjavík. Félagið er aðildarfélag Krabbameinsfélags Íslands.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

2.gr. Tilgangur félagsins og markmið
Markmið félagsins er að styðja við karlmenn sem hafa haft með blöðruhálskirtilskrabbamein (BHKK), og aðstandendur þeirra og vinna að auknum fjölda og bættri þjónustu.

Markmið félagsins er einnig að efla rannsóknir á krabbameini í blöðruhálskirtli, styðja í hvívetna baráttuna gegn því og efla heilsu þeirra sem fá greiningu.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

3.gr. Félagsaðild og –gjöld
Félagi getur hver sá einstaklingur verið sem aðhyllist tilgangur félagsins og greiðir árlegt félagsgjald. Félög eða stofnanir geta verið styrktarmeðlimir gegn árlegu gjaldi. Árgjald skal breyta á aðalfundi.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

4.gr. Aðalfundur
Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málefnum félagsins. Hann skal halda fyrir lok apríl ár hvert. Skal hann boða með að minnsta tveggja vikna fyrirvara. Tilkynna skal dagskrá í fundarboði. Boða skal hann með minnsta tveggja vikna fyrirvara á vefsíðu félagsins og með tölvupósti. Fundurinn er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Þeir sem hafa greitt ársgjald hafa kosningarétt á aðalfundi.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Á aðalfundi skulu jafnan tekin fyrir þessi mál:

 • Skýrsla félagsstjórnar fyrir síðastliðinn starfsár.

 • Endurskoðaðir reikningar fyrir síðastliðið reikningsár lagðar fram til samþykktar.

 • Kosing stjórnar (sbr. 6. gr.)

 • Kosnir tveir skoðendur reikninga til eins árs, og einn til vara.

 • Kosnir fulltrúar á aðalfundi Krabbameinsfélags Íslands.

 • Lagabreytingar

 • Ákvörðun félagsgjalds

 • Starfsáætlun fyrir komandi starfsár lög fram

 • Fjárhagsáætlun fyrir komandi starfsár lög fram

 • Önnur mál

5. gr. Rekstur og fundir

Grunnur að starfsemi félagsins eru þrír stuðningshópar.

 

 1. Frískir menn - menn sem hafa greint með BHKK, hafa ekki farið í meðferð og eru í Virku eftirliti.

 2. Góðir hálsar - menn sem hafa greint með BHKK og hafa farið í meðferð.

 3. Aðstandendur - einstaklingar tengdir BHKK greindum mönnum sem vilja veita stuðning.

Stjórn félagsins getur ráðið starfsmönnum til að sjá um rekstur á skrifstofu fyrir félagið. Starfsmaðurinn ber ábyrgð á rekstri skrifstofunnar gagnvart stjórn. Stjórn hefur eftirlit með starfsemi fyrirtækisins og tryggt að hún sé í því að breyta lögum félagsins, fjárhagsáætlun og markmið.

Halda skal sameiginlega fræðslufundi stuðningshópanna fjórum sinnum á vetri hið minnsta. Einstakir stuðningshópar geta hist þess á milli að eigin frumkvæði.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

6.gr. Stjórn
Stjórn fer með málefni félagsins á milli funda. Stjórnin er skipuð kynlíf stjórnarmönnum, formanni, gjaldkera, fulltrúum stuðningshópanna þriggja og meðstjórnanda.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Formaður og gjaldkeri sem jafnframt er varaformaður eru kjörnir til tveggja ára í senn hvor á sínu ári svo aldrei verði báðir nýir í stjórn. Meðstjórnandi er kosinn til tveggja ára. Fulltrúar stuðningshópanna þriggja, Frískra manna, Góðra hálsa og Aðstandendahóps eru formenn hvers hóps kjörnir af sínum félögum. Í hverjum stuðningshópi skal kosinn einn formaður og annar til vara. Formaður eða annar fulltrúi sem hópurinn tilefnir gengur sjálfkrafa inn í stjórn Framfarar.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Stjórnin skipar nefndir til að starfa fyrir félagið eins og þurfa þykir.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Stjórnarfundi skal halda eigi sjaldnar en sex sinnum á ári. Skylt er að boða stjórnarfund ef tveir stjórnarmenn óska ​​þess. Stjórnarfundur er ályktunarfær ef minnst þrír stjórnarmenn eða varmenn þeirra sækja fundinn.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

7.gr. Starfstímabil
Reikningsár félagsins er almanaksárið.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

8.gr. Fjármögnun


Fjármögnun félagsins fer fram með:

 1. Innheimtu félagsgjöldu.

 2. Frjálsum framlögum frá einstaklingum, fyrirtækjum og góðgerðarfélögum.

 3. Styrkjum sem félagið sækir um td í styrktarsjóði, til hins opinbera osfrv.

 4. Sölu á varningi, td minningarkorta.

 5. Öðrum fjáröflunum sem aðalfundur eða starfsmenn kunna að koma með hugmyndir um.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

9.gr. Fjármál
Félagið skal ætla að reka á ábyrgan hátt og ekki að stofna til verkefna eða skuldbindinga án ítarlegrar fjárhagsáætlunar þar sem gerð er grein fyrir því hvernig félagið ætlar að standa undir verkefninu og tilheyrandi skuldbindingum. Rekstrarafgangi eða hagnaði af rekstri félagsins skal ætíð skila áfram til næsta rekstrarárs og hafi félagið tekið á, skal stofna til varasjóðs sem ætlað er að:

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

 • Mæta hugsanlegum samdrætti í tekjum

 • Vera tryggingarsjóður vegna áfalla sem félagið getur gert fyrir

 • Að fjármagna viðamikil verkefni sem aðalfundur kann að ákveða

Fé er lagt í varasjóð í sambandi við tillögur stjórnar í fjárhagsáætlun og samþykkt aðalfundar. Rástöfun úr varasjóð er aðeins heimil með samþykki aðalfundar. Varasjóður skal varðveita í banka og / eða hjá löggiltu verðbréfafyrirtæki með öryggi frekar en háa ávöxtun að markmiði.

10.gr. Lagabreytingar
Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi. Til þess þarf tvo þriðju greiddra atkvæða. Skal þess getið í fundarboði ef tillögur til lagabreytinga verða lagðar fram á fundinum.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

11.gr. Félagsslit
Til þess að leggja félagið niðri þarf samþykki þriggja fjórðu fundarmanna á aðalfundi, enda hafi áform um félagsslit verið getið sérstaklega í fundarboði. Verði félagið lagt niður skulu eignir þess renna til Krabbameinsfélags Íslands eða til annarra verkefna en þá með samþykki Krabbameinsfélags Ísland.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Samþykkt á aðalfundi 17. október 2020

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

bottom of page